Priser

Musik og sang i indtil 7 timer kr. 5.000,00 incl. transport og opstilling. 
Efterfølgende påbegyndt time kr. 500,00
Jeg har base i Fensmark/Næstved. Kørsel ud over 50 km afregnes med kr. 3,00 pr. km.